Udvikling - område 1

Alle grundene i Himmeln skråner ned mod søen.

Det første område er på 30 grunde. Hele området er på ikke mindre end 120 ha, som er godkendt og planlagt til en nænsom udbygning, der vil blive udviklet i takt med den stigende efterspørgsel i del-etaper på 10-15 grunde.
5 af de første 15 udstykkede grunde er solgt og 2 af disse er bebyggede (grund nr 50 og 59).

Der er etableret nyt kommunalt vand- og kloaksystem som ligger klar i skelgrænsen. Der er også ved at blive forberedt fibernet til alle. Se tilslutningspriser under prisoversigten.

Elforsyning bliver leveret i samarbejde med svensk E.ON
Der et bom med lås ved indkørslen til grundene (Knyttstigen). 

Planerne er, at vi og beboerne i fællesskab kan opføre en lang række fælles faciliteter som grill- og bålpladser, badebro ved søen, samt evt. bådehus til kanoer og kajakker - til fælles glæde og gavn.

Grundene skal forblive som kuperede naturgrunde uden hegn og tydelige skelgrænser.