Udvikling - område 1

Alle grundene i Himmeln skråner ned mod søen.

Etape 1 og 2 består af 36 udstykkede naturgrunde – der er ikke umiddelbart planlagt flere udstykninger. Hele Immeln Bo & Fritids område i Immeln er nu på ca 50 ha. Heraf er udarbejdet og godkendt en lokalplan for ca 20 ha.

Af de 36 er 32 grunde er solgt. December 2021 er 10 grunde bebygget med moderne huse og flere er undervejs. se fotos på “Galleri” siden.

Der er etableret nyt kommunalt vand- og kloaksystem som ligger klar i skelgrænsen. Der er også ved at blive forberedt fibernet til alle. Se tilslutningspriser under prisoversigten.

Elforsyning bliver leveret i samarbejde med svensk E.ON
Der et bom med lås ved indkørslen til grundene (Knyttstigen). 

Immeln Bo & Fritid AB har lavet 3 små private stier til søen og udsat nye flydebroer, kano-/kajakstativer og bænkesæt ved søen til fællesbrug ved de 3 pladser.

Grundene skal forblive som kuperede naturgrunde uden hegn og tydelige skelgrænser.