Udvikling - område 1

Alle grundene i Himmeln skråner ned mod søen.

Etape 1 og 2 består af 24 udstykkede naturgrunde – der er ikke umiddelbart planlagt flere udstykninger. Hele Immeln Bo & Fritids område i Immeln er nu på ca 50 ha. Heraf er udarbejdet og godkendt en lokalplan for ca 20 ha.

Af de 24 grunde er der solgt 13 og 1 er reserveret (Juni 2017). Der er bygget nye moderne fritidshuse på nr 50, 51 og 59 – se fotos på “Galleri” siden.

Der er etableret nyt kommunalt vand- og kloaksystem som ligger klar i skelgrænsen. Der er også ved at blive forberedt fibernet til alle. Se tilslutningspriser under prisoversigten.

Elforsyning bliver leveret i samarbejde med svensk E.ON
Der et bom med lås ved indkørslen til grundene (Knyttstigen). 

Immeln Bo & Fritid AB har lavet 3 små private stier til søen og udsat nye flydebroer, kano-/kajakstativer og bænkesæt ved søen til fællesbrug ved de 3 pladser.

Grundene skal forblive som kuperede naturgrunde uden hegn og tydelige skelgrænser.