Udvikling - område 1

Alle grundene i Himmeln skråner ned mod søen.

Etape 1 og 2 består af 24 udstykkede naturgrunde – der er ikke umiddelbart planlagt flere udstykninger. Hele Immeln Bo & Fritids område i Immeln er nu på ca 50 ha. Heraf er udarbejdet og godkendt en lokalplan for ca 20 ha. Af de 24 grunde er der (maj 2017) solgt 9 og 2 er reserveret. Der er bygget nye moderne fritidshuse på nr 50, 51 og 59 – se fotos på “Galleri” siden.

Der er etableret nyt kommunalt vand- og kloaksystem som ligger klar i skelgrænsen. Der er også ved at blive forberedt fibernet til alle. Se tilslutningspriser under prisoversigten.

Elforsyning bliver leveret i samarbejde med svensk E.ON
Der et bom med lås ved indkørslen til grundene (Knyttstigen). 

Planerne er, at vi og beboerne i fællesskab kan opføre en lang række fælles faciliteter som grill- og bålpladser, badebro ved søen, samt evt. bådehus til kanoer og kajakker - til fælles glæde og gavn.

Grundene skal forblive som kuperede naturgrunde uden hegn og tydelige skelgrænser.