Immelns natur...

Det åbne slettelandskab i denne del af Sverige afløses af skov - først løvskoven og siden de store sammenhængende nåleskove. Landskabet er kuperet og bakket – og grundfjeldet stikker frem blandt skov og de spredte opdyrkede marker.

Det kultiverede landskab afløses af det vilde og naturlige. Inde i skoven ligger kæmpe granitblokke i de særeste opstillinger, dækket med mos i grønne nuancer. Vandløb snor sig ud og ind og søer bryder skovens dunkelhed.
De store åer, elvene og de mange søer lokker aktive naturelskere og lystfiskere, og der er mulighed for blandt andet at se elge, vildsvin, ræve og ørne samt en lang række sjældne og farvestrålende ænder.

Man kan ikke bevæge sig ud i den svenske natur uden at kende lidt til det mest svenske, der overhovedet findes: ”Allemandsretten”. Den giver alle ret til at færdes (næsten) overalt i den svenske natur, så længe man er varsom mod naturen og tager hensyn til mennesker og dyr.

It seems like the memory_limit on the server is too low for the background resize. Please set it minimum 60M and reload the page! You can disable this message in global configuration 'Frontend debug message' option.