De kommende områder

Visionerne for området er unikke og med direkte afsæt i naturen er Himmeln en helt ny måde at bo på, - hvor arkitekturen tager højde for bæredygtighed og den omliggende natur.

I de kommende år vil Bøgeskoven omkring Immeln danne ramme om en bydel for familier, sammensat af både fritids- og helårsbeboere. Hele området er på i alt 120 ha og planlagt med en bebyggelsesprocent på 6.

Heraf er dog frasolgt ca. 65 ha skov i 2013.

Östra Göinge kommune med ca. 14.000 indbyggere er en meget aktiv og positiv medspiller i udvikling af Himmeln - og projektet falder fint i tråd med kommunens udviklingsplaner.