Bæredygtige huse

Det er tanken at Himmeln skal være et sted for alle, der ønsker at bo bæredygtigt, som livsnydere med minimum vedligeholdelse og i pagt med naturen.

I en vedtaget detailplan for hele området, er det fastlagt, at husene opføres til skærpede energikrav med opvarmning i form af varmepumpe, solvarme, jordvarme mv. Der er ligeledes stillet krav til husenes materialer for at sikre et godt indeklima.
 Husene placeres frit i lysninger i skoven - og placeringen sker i samspil og under hensyntagen til topografi og den eksisterende skovbevoksning.

Når et hus bygges, tages der højde for træernes placering - så kun få af de smukke træer fældes efter princippet "hus må vige for træ".